ไม่สามารถให้พนักงานของคุณมีส่วนร่วม? นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้

ไม่สามารถให้พนักงานของคุณมีส่วนร่วม? นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้

การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและทำให้พนักงานมีส่วนร่วมตลอดเวลาได้กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในองค์กร ระดับของการมีส่วนร่วมที่แสดงออกโดยพนักงานเป็นที่ทราบกันดีว่าส่งผลต่ออัตราการออกจากงาน ผลผลิตและประสิทธิภาพ และตัวเลขการเติบโตโดยรวมโดยรวมเริ่มต้นด้วย ให้เราลองถอดรหัสสิ่งที่ถือเป็นพนักงานที่ “มีส่วนร่วม”! พนักงานที่ “มีส่วนร่วม” อาจถูกมองว่าเป็นคนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ของบริษัทและสนับสนุนอย่างแข็งขันผ่านความพยายามของเขา

ในระหว่างดำรงตำแหน่ง เขา/ เธออาจเป็นคนดื้อรั้น ขยันขันแข็ง และไม่มีข้อตำหนิใดๆ เพราะบุคคลนี้มีความสุขมากกับวัฒนธรรมและสิ่งจูงใจ อย่างไรก็ตาม นี่จะเป็นความฝันของนายหน้าทุกคนและเป็นเรื่องที่ดีเกินกว่าจะเป็นจริง!

ที่เกี่ยวข้อง: 7 เหตุผลที่ยอดเยี่ยมในการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน

5 วิธีที่พนักงานมีส่วนร่วมทำให้บริษัทของคุณแข่งขันได้มากขึ้น

“ความผูกพันของพนักงาน” กำลังเคลื่อนผ่านยุคสมัยใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่ความหมายที่แตกต่างกันสำหรับองค์กรต่างๆ การมุ่งเน้นที่ระบบอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้นกำลังส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมการทำงานในหลายองค์กร ส่วนใหญ่พร้อมที่จะรับผลกระทบเชิงบวกของโลกดิจิทัลในฐานะบรรทัดฐานใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพ เรามาประเมินสองสามวิธีในการทำให้พนักงานมีส่วนร่วมอยู่เสมอ:

ความพึงพอใจของพนักงานผ่านสิ่งจูงใจ

พนักงานยุคใหม่โดยเฉพาะต้องการเหตุผลมากกว่าเงินเดือนและวันลาพักร้อนจำนวนมากเพื่อให้พวกเขาอยู่ในองค์กรเดียว บ่อยครั้งที่ความพึงพอใจของพนักงานถูกใช้แทนกันได้กับความผูกพันของพนักงาน เป็นคำกว้างๆ ในอุตสาหกรรมทรัพยากรมนุษย์เพื่อบรรยายว่าพนักงานมีความพึงพอใจและพึงพอใจเพียงใดเกี่ยวกับงาน ประสบการณ์ของพนักงาน และบริษัทที่พวกเขาทำงานให้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนจากบริษัท ความยืดหยุ่น สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ภาระงาน ความพร้อมใช้งานของทรัพยากร และที่สำคัญที่สุดคือการเติบโตส่วนบุคคลของพนักงานแต่ละคน ตามหลักการแล้ว ความพึงพอใจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยทางวัตถุ เช่น ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ตลอดจนองค์ประกอบที่จับต้องไม่ได้ เช่น การมีส่วนร่วม การได้รับการยอมรับ และความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง

การวัดความพึงพอใจของพนักงานที่ดีที่สุดคือเมื่อตัวพนักงานเองกลายเป็นผู้สนับสนุนบริษัท ปากต่อปากได้ผลดีกว่าโฆษณาใดๆ พนักงานจะถูกดึงดูดให้เข้าร่วมองค์กร ไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกิจกรรมที่ “น่าตื่นเต้น” ที่มาจากบริษัทด้วย เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่กระตือรือร้นและสดชื่น

เน้นการเรียนรู้และพัฒนา (การเติบโตส่วนบุคคล)

การสร้างขีดความสามารถของทรัพยากรเป็นคำที่ฉวัดเฉวียนใหม่ 

ขณะนี้ฝ่ายการเรียนรู้และการพัฒนาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำลังร่วมมือกับการแสวงหาทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน การละทิ้งวิธีการแบบเดิมๆ การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการให้ความรู้โดยใช้เครื่อง เช่น E-Learning ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการให้การฝึกอบรมที่จำเป็นแก่พนักงาน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ ต้องการการแทรกแซงการเรียนรู้ที่คล่องตัวซึ่งช่วยให้พวกเขาบรรลุชุดทักษะที่จำเป็นซึ่งสามารถนำไปใช้ตามเวลาจริงได้ ความจำเป็นในการปรับโซลูชันการเรียนรู้ให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคลเพื่อการประยุกต์ใช้สิ่งเดียวกันในที่ทำงานได้ดียิ่งขึ้น กลายเป็นโอกาสอันดีสำหรับมืออาชีพด้าน L&D ในการสนับสนุนความต้องการดังกล่าว

ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ

ภาคส่วน BFSI ปรับตัวได้มากขึ้นด้วยนวัตกรรมที่เร็วขึ้น และเริ่มรวมลักษณะและแนวทางปฏิบัติที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นโดเมนของ Fintech start-ups การแปลงเป็นดิจิทัลกลายเป็นปัจจัยสำคัญในทุกๆ วัน และกำลังกลายเป็นแกนหลักของกระบวนการทางธุรกิจในการประเมินโครงสร้างองค์กรใหม่ ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ เชื่อว่าผลงานที่มีประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สิ่งนี้ยังช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการวิเคราะห์และผลักดันพนักงานและองค์กรไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่สรุปได้ ไม่เพียงช่วยให้พนักงานปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น แต่ยังเข้าใจจุดสนใจหลักของงานเพื่อกำหนดความคาดหวังและเป้าหมายให้สอดคล้องกัน วิวัฒนาการของเทคโนโลยีมีการจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกในยุคการเรียนรู้แบบโต้ตอบใหม่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้กระดานสนทนาทั่วไปของเราเพื่อแบ่งปันความรู้เฉพาะกลุ่ม ในความเป็นจริงแล้ว สื่อสังคมออนไลน์มีส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ประเภทนี้อย่างมาก เนื่องจากสื่อดังกล่าวสนับสนุนให้พนักงานแบ่งปันบทความ วิดีโอ บล็อก และเนื้อหาใดๆ ที่จะช่วยให้เรียนรู้ เติบโต และประสบความสำเร็จได้อย่างอิสระ

Credit : สล็อตเว็บตรง / เว็บตรง / เว็บสล็อต